IGNIS BRUNENSIS 2008 GRANDFINÁLE - DUHOVÁ RAPSODIE
Závěrečný ohňostroj Flash Barrandov SFX nad Špilberkem.