VÝSTAVA TULIPÁNŮ 2008

Floristická výstava Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově (www.zahradnictvisebrov.cz)